Tuesday, August 10, 2010

Sistem Pendidikan di Malaysia

Sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikan Inggeris. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Terdapat peperiksaan piawai yang merupakan ciri yang biasa bagi negara-negara Asia seperti di Singapura dan China.


Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:

* Prasekolah

* Pendidikan rendah

* Pendidikan menengah

* Pengajian tinggi

Hanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan Sains.

Abd. Fatah Hasan. (2001). Falsafah Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Abd. Rahim Abd. Rashid. (2000). Wawasan & agenda pendidika. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. (2008). Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Tanjung Malim: Quantum Books.

No comments:

Post a Comment